De Gastoudercentrale

Gebruikersnaam Wachtwoord ?
De Gastoudercentrale op Facebook @GOCentrale

Hoe_word_ik_gastouder

Wanneer u geregistreerd bent als gastouder, komen uw vraagouders in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Voor veel gastouders is het door de oppassubsidie financieel interessant om zich als gastouder te laten registreren.

Om als gastouder geregistreerd te worden moet u beschikken over:

Met deze papieren schrijft een gastouderbureau u voor het Landelijk Register Kinderopvang in bij de gemeente waarin u opvang verzorgt. Uw gastouderbureau brengt ook de veiligheid en gezondheid van uw opvanglocatie in kaart. Zij begeleidt u bij de pedagogische randvoorwaarden voor de opvang van kinderen.

Om snel aan de slag te kunnen, heeft De Gastoudercentrale een gemakkelijk traject om in drie stappen thuis het officiële gastouderdiploma te behalen. Alle stappen doet u vanuit huis. De drie stappen zijn:

  1. Telefonische intake voor het toetsen van de theorie
  2. Invullen van het werkboek met de praktijkervaring
  3. Huisbezoek met een observatie en interview.

 

U kunt zich hier inschrijven voor het officiële gastouderdiploma.

Wanneer De Gastoudercentrale uw inischrijving en alle gevraagde documenten ontvangen heeft, kan het gehele traject in een aantal weken doorlopen worden. U bepaalt hierbij uw eigen tempo waarop u de gastouderroute wilt doorlopen.